Tomáš Novotný, DiS.
+ 420 777 872 428
info@bosco.cz
www.bosco.cz

Služby

Projekce | Realizace | Údržba zeleně | Další služby

Projekce

nabízíme zpracování:

Každý náš projekt vzniká na základě individuálních přání a představ zákazníka, vycházíme rovněž z podmínek daných okolním prostředím (z rázu krajiny, klimatických a půdních podmínek apod.) a z architektury domu. Cílem je vytvořit zahradu, která je v harmonii nejen s člověkem, který ji užívá, ale i s okolní přírodou. První konzultaci se zákazníkem nabízíme zdarma, zde prodiskutujeme jeho představy o podobě budoucí zahrady a možnosti, které daná zahrada poskytuje. Na jejím základě vytvoříme dva až tři předběžné návrhy, ze kterých má zákazník možnost vybrat si ten, který ho nejvíce oslovuje. Tuto variantu ve vzájemné konzultaci s klientem dopracujeme do konečné podoby.

ukázka projektu zahrady u rodinného domu