Tomáš Novotný, DiS.
+ 420 777 872 428
info@bosco.cz
www.bosco.cz

Fotogalerie

Drobné stavby a povrchy

Drobné stavby a povrchy - ukázky prací Drobné stavby a povrchy - ukázky prací Drobné stavby a povrchy - ukázky prací Drobné stavby a povrchy - ukázky prací Drobné stavby a povrchy - ukázky prací Drobné stavby a povrchy - ukázky prací

Kámen v zahradě a suché zdi

Kámen v zahradě a suché zdi - ukázky prací Kámen v zahradě a suché zdi - ukázky prací Kámen v zahradě a suché zdi - ukázky prací Kámen v zahradě a suché zdi - ukázky prací Kámen v zahradě a suché zdi - ukázky prací

Vodní prvky a jezírka

Vodní prvky a jezírka - ukázky prací Vodní prvky a jezírka - ukázky prací Vodní prvky a jezírka - ukázky prací

Výsadby

Výsadba - ukázky prací Výsadba - ukázky prací Výsadba - ukázky prací Výsadba - ukázky prací Výsadba - ukázky prací Výsadba - ukázky prací